Mielenilmauksia vasemmalta Vaihtoehdottomuuden aika on ohi

Kaasuverkostomme on laajennettava koko maan kattavaksi

  • Gasumin kaasuverkosto Suomessa. Lähde: Gasum (http://www.gasum.fi/Kaasutietoutta/Kaasuverkostot)
    Gasumin kaasuverkosto Suomessa. Lähde: Gasum (http://www.gasum.fi/Kaasutietoutta/Kaasuverkostot)

Bioenergia monine muotoineen on kohonnut varsinaiseksi muoti-ilmiöksi viime vuosien aikana, eikä syyttä. Se tarjoaa meille käytännössä ainoan ekologisesti ja eettisesti kestävän tavan tuottaa energiaa. Vaikka itse energiantuottomenetelmien kehitys onkin ollut nopeaa, valitettavan vähälle huomiolle on jäänyt logistiikka; kuinka biopolttoaineen raaka-aine kuljetetaan jalostuslaitoksiin ja saatu jaloste edelleen loppukäyttäjille.
Biopolttoainetta voidaan kuljettaa kaikissa kolmessa olomuodossa, kiinteänä (hake ja pelletti), nesteenä (pyrolyysiöljy ja biodiesel) sekä kaasuna (biokaasu). Kiinteä ja nestemäinen polttoaine on käytännössä pakko kuljettaa maanteitse tai rautateitse. Kaasu sitä vastoin voidaan kuljettaa putkistossa. Kaasuverkosto on ylivoimaisen tehokas, ympäristöystävällinen ja liikenneturvallisuutta parantava polttoaineen siirtotapa. Kaasuverkostossa voidaan siirtää niin biokaasua kuin fossiilista maakaasuakin. Tällä hetkellä kaasuverkostomme kattaa kuitenkin vain eteläisimmän Suomen. Biokaasun syöttö verkkoon on tällä hetkellä pientä verrattuna tuotavaan maakaasun määrään, vain noin promillen luokkaa. Verkostoa laajentamalla mahdollisuudet sekä biokaasun tuotantoon että kulutukseen kasvavat merkittävästi.
Biokaasua voidaan tuottaa lukuisista raaka-aineista, mm. yhdyskuntajätteestä, metsäteollisuuden sivutuotteista, maatalouden jätteistä, hakkeesta ja synteettisesti suoraan ilmakehän hiilidioksidista. Mikä tärkeintä, päästötöntä aurinko- ja tuulienergiaa voidaan lähitulevaisuudessa varastoida kaasuna hyvällä hyötysuhteella. Menetelmien teknologiset esteet alkaa olla ylitetty (bakteerimenetelmä ja vedyn metanointi). Aurinko- ja tuulienergian ongelmana on ollut juuri varastoitavuus. Kaasusta saadaan CHP-voimalassa polttamalla edelleen hyvällä hyötysuhteella lämpöä ja sähköä. Kaasuverkoston laajentaminen tukisi näin ollen ennen kaikkea hajautettua energiantuotantoa, jossa tyypillisesti energiantuotantomahdollisuudet ovat suurimmat kesällä, jolloin kulutus on puolestaan pienintä.
Biokaasua voidaan käyttää ympäristöystävällisenä liikennepolttoaineena esimerkiksi kaupunkien linja-autoliikenteessä. Biokaasu soveltuu puristettuna (CNG) erinomaisesti myös henkilöautojen polttoaineeksi; vanhan bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa kohtuullisilla kustannuksilla kaasukäyttöiseksi. EU:n tavoitteena on nostaa biokaasun osuus liikennepolttoaineissa 25 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Kaasuverkoston laajentaminen koko maan kattavaksi tukisi tätä tavoitetta Suomen osalta erinomaisesti. Biokaasun riittävästä tuotannosta huolehtimalla myös Suomen energiaomavaraisuus paranisi merkittävästi. Pohjois-Karjalalle kaasuverkoston laajentaminen on käytännössä välttämättömyys, jos tavoittelemme nopealla aikataululla hiilineutraalia Pohjois-Karjalaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat